You are using an unsupported browser. Please update your browser to the latest version on or before July 31, 2020.
close
Domov > Tvorba kalendárov, obrazov, fotiek > Na čo dať pozor pri vkladaní fotiek do fotoobrazov a funkcia Zrkadlení?
Na čo dať pozor pri vkladaní fotiek do fotoobrazov a funkcia Zrkadlení?
print icon
Výber vašej fotografie prispôsobte požiadavke, aby sa na bokoch rámu fotoobrazu nevyskytovali dôležité objekty (texty, kľúčové detaily apod.). Nevkladajte tiež snímky s rámčekmi.
Plátno s vašou fotografiou natiahneme na drevený rám. Počas tejto časti výrobného procesu môže dôjsť k posunutiu fotky o niekoľko milimetrov.
 
Vyššie vidíte nesprávne umiestnenie fotografie. Podstatná časť snímky môže byť nežiadúcim spôsobom zalomená, resp. zobrazená až na tzv. boku rámu.
 
 
Fotografia bola mierne posunutá smerom doprava. Nevhodné zalomenie snímke nehrozí.
Ak vaša snímka na okrajoch obsahuje objekty, ktoré by mali byť viditeľné, pokúste sa snímku upraviť (zmenšiť/zväčšiť, otočiť alebo posunúť) priamo v aplikácii. V prípade, že sa snímka nedá zmenšiť, znamená to, že aspoň jeden z jej rozmerov zodpovedá najmenšiemu rozmeru rámčeka pre vloženie fotky.
V tomto prípade je možné pomôcť si takzvaným Zrkadlením, pri ktorom sa obraz po stranách zrkadlí z vloženej fotografie, aby sa nastavil o strany rámu. Táto možnosť sa nachádza v hornej časti stránky v ponuke aplikácie.
Spätná väzba
0 z 0 bolo toto užitočné

scroll hore ikonu