You are using an unsupported browser. Please update your browser to the latest version on or before July 31, 2020.
close
Domov > Tvorba kalendárov, obrazov, fotiek > Aké sú optimálne rozmery fotografií u fotokalendárov?
Aké sú optimálne rozmery fotografií u fotokalendárov?
print icon
Kalendára a fotoobrazy z našej aktuálnej ponuky poskytujú priestor pre vloženie skutočne veľkých fotiek. Pre maximálnu kvalitu tlače odporúčame použiť snímky, ktorých rozmery budú minimálne také, ako je uvedené nižšie.
Na stránkach kalendárov s fotografiou na spad (až po okraj listu) sú v hornom okraji listu otvory pre drôtenú špirálu zasahujúce do fotografie.

Nástenné fotokalendáre poznámkové

Nástenné fotokalendáre veľké

Nástenné fotokalendáre panoramatické

Nástenné fotokalendáre XXL Stolové fotokalendáre

Nástenné fotokalendáre - poznámkové

VEĽKÝ POZNÁMKOVÝ 30 x 46 cm matný

Šablóna s jednou fotkou umiestnenou na spad

rozmer obrázku 300 x 254 mm
U tohto typu kalendára počítajte s tzv. spadom na bočných okrajoch a vrchnom okraji vloženej snímky. Na každej z týchto troch strán môže dôjsť k orezu fotky maximálne 3 mm.

EXTRA VELKÝ POZNÁMKOVÝ 46 x 60 cm matný

Šablóna s jednou fotkou umiestnenou na spad

rozmer obrázku 466 x 306 mm
Počítajte s tzv. spadom na bočných okrajoch a vrchnom okraji vloženého snímku. Na každej z týchto troch strán môže dôjsť k orezaniu fotky maximálne 3 mm.

Nastěnné fotokalendáre veľké

VEĽKY NA VÝŠKU 30 x 46 cm vysoký lesk / mat

Šablóna s jednou fotkou na spad

rozmer obrázku 300 x 427 mm
Počítajte s tzv. spadom na bočných okrajoch a vrchnom okraji vloženej snímky. Na každej z týchto troch strán môže dôjsť k orezu fotky maximálne 3 mm.

Šablóna s dvoma fotografiami v ramčeku

rozmer obrázkov 280 x 203 mm

VEĽKÝ NA ŠÍRKU 46 x 30 cm vysoký lesk / mat

Šablóna s jednou fotkou na spad

rozmer obrázku 460 x 272 mm
Počítajte s tzv. spadom na bočných okrajoch a vrchnom okraji vloženej snímky. Na každej z týchto troch strán môže dôjsť k orezu fotky maximálne 3 mm.

Šablóna se tromi fotografiami

rozmer obrázku 133 x 263 mm
Počítajte s tzv. spadom na bočných okrajoch a vrchnom okraji vloženej snímky. Na každej z týchto troch strán môže dôjsť k orezu fotky maximálne 3 mm.

Šablóna so štyrmi fotografiami

rozmer prvého obrázku (vysoký vľavo) 175 x 257 mm
rozmer druhého obrázku (široký vpravo) 255 x 169 mm
rozmer tretieho a štvrtého obrázku (malé vpravo dole) 124 x 82 mm

Nástěnné fotokalendáre panoramatické

PANORAMATICKÝ NA VÝŠKU 30 x 62,5 cm vysoký lesk / mat

Šablóna s jednou fotkou umiestněnú na spad

rozmer obrázku 306 x 567 mm
Počítajte s tzv. spadom na bočných okrajoch a vrchnom okraji vloženej snímky. Na každej z týchto troch strán môže dôjsť k orezu fotky maximálne 3 mm.

Šablóna s jednou fotkou v rámčeku

rozmer obrázkov 280 x 555 mm

Šablóna s dvoma rovnakými fotografiami v rámčeku

rozmer obrázkov 280 x 273 mm

Šablóna s tromi rovnakými fotografiami v rámčeku 

rozmer obrázku 280 x 178 mm

PANORAMATICKÝ NA ŠÍRKU 62,5 x 30 cm vysoký lesk / mat

Počítajte s tzv. spadom na bočných okrajoch a vrchnom okraji vloženej snímky. Na každej z týchto troch strán môže dôjsť k orezu fotky maximálne 3 mm.

Šablóna s jednou fotkou umiestněnú na spad

rozmer obrázku 625 x 270 mm 

Šablóna s jednou fotkou v rámčeku

rozmer obrázkov 605 x 253 mm

Šablóna s dvoma rovnakými fotografiami v rámčeku

rozmer obrázkov 297 x 253 mm

Šablóna s dvoma rôznymi fotografiami v rámčeku 

rozmer prvého obrázku (vľavo) 400 x 253 mm
rozmer druhého obrázku (vpravo) 195 x 253 mm

ŠaŠablóna s tromi rôznymi fotografiami v rámčeku

rozměr obrázku 195 x 253 mm

Šablóna s tromi rôznymi fotografiami v rámčeku

rozmer prvého obrázku (vľavo) 400 x 253 mm
rozmer druhého a tretieho obrázku (vpravo) 195 x 121 mm

Nástenné fotokalendáre XXL

XXL NA ŠÍRKU 68,5 × 47,5 cm dizajn CALGEN

Počítajte s tzv. spadom na okrajoch papiera. Na každej z týchto strán môže dôjsť k orezaniu fotky maximálne 3 mm.

Úvodná fotografia umiestnená na spad

rozmer obrázku 685 x 445 mm

Úvodné dve fotografie na výšku na spad

rozmer obrázku 337 x 445 mm

Úvodné fotografie tri otografie na výšku na spad

rozmer obrázku 228 x 445 mm

Šablóna s jednou fotografiou umiestnenou na spad

rozmer obrázku 685 x 445 mm

Šablóna s jednou fotografiou v rámčeku

rozmer obrázku 665 x 428 mm

Šablóna s dvoma rovnakými fotografiami na výšku v rámiku

rozmer každého obrázku 327 x 428 mm

Šablóna s dvoma rozdielnymi fotografiami na výšku v rámčeku

rozmer väčšieho obrázku 425 x 428 mm
menšieho 230 x 428 mm

Šablóna so šiestimi rovnakými fotografiami v rámčeku

rozmer  každého obrázku 215 x 209 mm

Šablóna so šiestimi rôznymi fotografiami v rámčeku

rozmer väčšieho obrázku 215 x 273 mm
menšieho 215 x 145 mm

 

XXL NA ŠÍRKU 68,5 × 47,5 cm dizajn COLOUR

Úvodná fotka

rozmer obrázku 625 x 420 mm

Úvodní tři fotky na výšku

rozmer obrázku 201 x 420 mm

Úvodné štyri fotky na šírku

rozmer každého obrázku 307 x 205 mm

Šablóna s jednou väčšou fotografiou

rozmer obrázku 625 x 353 mm

Šablóna s jednou menšou fotografiou

rozmer obrázku 465 x 353 mm

Šablóna s dvoma rovnakými fotografiami na výšku

rozmer každého obrázku 307 x 420 mm

Šablóna s dvoma rovnakými štvorcovými fotografiami bez rámčeka

rozmer každého obrázku 307 x 353 mm

Šablóna s tromi rovnakými fotografiami

rozmer  každého obrázku 201 x 353 mm

Šablóna s piatimi rôznymi fotografiami v rámčeku

rozmer obrázku 307 x 353 mm
307 x 171 mm
dva rovnaké 149 x 171 mm

 

XXL NA ŠÍRKU 68,5 × 47,5 cm dizajn TURN

Počítajte s tzv. spadom na okrajoch papiera. Na každej z týchto strán môže dôjsť k orezaniu fotky maximálne 3 mm.

Úvodná fotka na spad

rozmer obrázku 685 x 445 mm

Úvodné dve fotky na výšku na spad

rozmer  každého obrázku 342 x 448 mm

Úvodné tri fotky na výšku na spad

rozmer každého obrázku 228 x 448 mm

Šablóna s jednou fotografiou na spad

rozmer obrázku 685 x 445 mm

Šablóna s dvoma fotografiami na výšku na spad

rozmer obrázku 342 x 475 mm

Šablóna so štyrmi fotografiami na spad

rozmer obrázku 342 x 475 mm
342 x 237 mm
171 x 237 mm

Šablona se šesti fotografiemi  na spad

rozmer troch väčších obrázkov 228 x 328 mm
rozmer troch obrázkov 228 x 157 mm

 

XXL NA VÝŠKU 47,5 X 68,5 cm dizajn CALGEN

Počítajte s tzv. spadom na okrajoch papiera. Na každej z týchto strán môže dôjsť k orezaniu fotky maximálne 3 mm.

Úvodná fotka na spad

rozmer obrázku 475 x 622 mm

Úvodné dve fotky na šírku na spad

rozmer  každého obrázku 475 x 314 mm

Úvodní tři fotky na šířku na spad

rozměr každého obrázku 475 x 207 mm

Šablóna s jednou fotografiou umiestnenou na spad

rozmer obrázku 475 X 622 mm

Šablóna s jednou fotografiou vloženou do rámčeka

rozmer obrázku 455 x 605 mm

Šablóna s dvoma rovnakými fotografiami na šírku v rámčeku

rozmer každého obrázku 455 x 297 mm

Šablóna s dvoma rovnakými fotografiami na výšku bez rámčeka

rozmer obrázku na šírku 455 x 297 mm
dva rovnaké na výšku 222 x 297 mm

Šablóna s tromi panoramatickými fotografiami v rámčeku

rozmer obrázku 222 x 455 mm

Šablóna so šiestimi fotografiami v rámčeku

rozměe  väčšieho obrázku 315 x 195 mm
rozmer  menšieho obrázku 130 x 195 mm

 

XXL NA VÝŠKU 47,5 X 68,5 cm dizajn COLOUR

Počítajte s tzv. spadom na okrajoch papiera. Na každej z týchto strán môže dôjsť k orezaniu fotky maximálne 3 mm.

Úvodná fotka 

rozmer obrázku 425 x 560 mm

Úvodné dve fotky na šírku

rozmer  každého obrázku 425 x 275 mm

Úvodné tri rôzne fotky

rozmer obrázku na šírku 425 x 275 mm
dva obrázky na výšku 207 x 275 mm

Úvodné štyri rovnaké fotky

rozmer každého obrázku 207 x 275 mm

Šablóna s jednou fotografiou na výšku

rozmer obrázku 367 x 477 mm

Šablóna s jednou fotografiou štvorcovou

rozmer obrázku 425 x 477 mm

Šablóna s dvoma rovnakými fotografiami na šírku v rámčeku

rozmer každého obrázku 425 x 233 mm

Šablóna s tromi rôznymi fotografiami

rozmer obrázku na šírku 425 x 233 mm
rozmer dvoch rovnakých obrázkov 207 x 233 mm

Šablóna so štyrmi fotografiami v rámčeku

rozmer obrázku na šírku 425 x 233 mm
rozmer štvorcového obrázku 207 x 233 mm
dva malé obrázky na šírku 207 x 112 mm

 

XXL NA VÝŠKU 47,5 x 68,5 cm dizajn TURN

Počítajte s tzv. spadom na okrajoch papiera. Na každej z týchto strán môže dôjsť k orezaniu fotky maximálne 3 mm.

Úvodná fotka na spad

rozmer obrázku 475 x 622 mm

Úvodné dve fotky na šírku na spad

rozmer  každého obrázku 475 x 311 mm

Úvodné tri fotky na spad

rozmer obrázku na šírku 475 x 311 mm
rozmer dvoch obrázku 240 x 311 mm

Úvodné štyri fotky na spad

rozmer  každého obrázku 240 x 311 mm

Šablóna s jednou fotografiou umiestnenou na spad

rozmer obrázku 475 X 685 mm

Šablóna s dvoma rovnakými fotografiami na šírku na spad

rozmer každého obrázku 475 x 342 mm

Šablóna s tromi rôznymi fotografiami na spad

rozmer obrázku na šírku 475 x 342mm
dva rovnaké na výšku 240 x 342 mm

Šablóna so štyrmi rôznymi fotografiami na spad

rozmer obrázku na šírku 475 x 342 mm
na výšku 240 x 342 mm
dva rovnaké 240 x 171 mm

Stolové fotokalendáre

VEĽKÝ TÝŽDENNÝ 30 x 24 cm matný

Číselné kalendárium 

rozmer obrázku 300 x 200 mm

Poznámkové kalendárium

rozmer obrázku 230 x 220 mm

VEĽKÝ DVOJTÝŽDŇOVÝ 30 x 24 cm matný

Číselné kalendárium 

rozmer obrázku 306 x 197 mm

Poznámkové kalendárium 

rozmer obrázku 167 x 226 mm

VEĽKÝ MĚSAČNÝ 30 × 24 cm matný 

rozmer obrázku 236 x 226 mm

MALÝ TÝŽDENNÝ 30 x 18 cm matný

rozmer obrázku 225 x 164 mm

MALÝ DVOJTÝŽDŇOVÝ 30 x 18 cm matný

rozmer obrázku 143 x 164 mm

MALÝ MĚSAČNÝ 30 × 18 cm matný 

rozmer obrázku 236 x 164 mm
Spätná väzba
0 z 0 bolo toto užitočné

scroll hore ikonu