You are using an unsupported browser. Please update your browser to the latest version on or before July 31, 2020.
close
Domov > Tvorba kalendárov, obrazov, fotiek > Aké sú optimálne rozmery fotografií u fotokalendárov?
Aké sú optimálne rozmery fotografií u fotokalendárov?
print icon
Kalendára a fotoobrazy z našej aktuálnej ponuky poskytujú priestor pre vloženie skutočne veľkých fotiek.
Pre maximálnu kvalitu tlače odporúčame použiť snímky, ktorých rozmery budú minimálne také, ako je uvedené nižšie.

Nástenné fotokalendáre

Nástenné fotokalendáre - poznámkové 
Stolové fotokalendáre

Nástenné fotokalendáre - poznámkové

VELKÝ POZNÁMKOVÝ, 30 x 46 cm, matný

Šablóna s jednou fotkou umiestnenou na spad

rozmer obrázku 30 x 25,4 cm
U tohto typu kalendára počítajte s tzv. spadom na bočných okrajoch a vrchnom okraji vloženej snímky. Na každej z týchto troch strán môže dôjsť k orezu fotky maximálne 3 mm.

EXTRA VEĽKÝ POZNÁMKOVÝ, 46 x 60 cm, matný

Šablóna s jednou fotkou umiestnenou na spad

rozmer obrázku 46,6 x 30,6 cm
Počítajte s tzv. spadom na bočných okrajoch a vrchnom okraji vloženého snímku. Na každej z týchto troch strán môže dôjsť k orezaniu fotky maximálne 3 mm.

Nastěnné fotokalendáre

VEĽKY NA VÝŠKU, 30 x 46 cm, vysoký lesk / mat

Šablóna s jednou fotkou na spad

rozmer obrázku 30 x 42,7 cm
Počítajte s tzv. spadom na bočných okrajoch a vrchnom okraji vloženej snímky. Na každej z týchto troch strán môže dôjsť k orezu fotky maximálne 3 mm.

Šablóna s dvoma fotografiami v ramčeku

rozmer obrázkov 28 x 20,3 cm

VEĽKÝ NA ŠÍRKU, 46 x 30 cm, vysoký lesk / mat

Šablóna s jednou fotkou na spad

rozmer obrázku 46 x 27,2 cm

Šablóna se tromi fotografiami

rozmer obrázku 13,3 x 26,3 cm
Počítajte s tzv. spadom na bočných okrajoch a vrchnom okraji vloženej snímky. Na každej z týchto troch strán môže dôjsť k orezu fotky maximálne 3 mm.

Šablóna so štyrmi fotografiami

rozmer prvého obrázku (vysoký vľavo) 17,5 x 25,7 cm
rozmer druhého obrázku (široký vpravo) 25,5 x 16,9 cm
rozmer tretieho a štvrtého obrázku (malé vpravo dole) 12,4 x 8,2 cm

EXTRA VEĽKÝ NA VÝŠKU, 30 x 62,5 cm, vysoký lesk / mat

Šablóna s jednou fotkou na spad

rozmer obrázku 30,6 x 56,7 cm
Počítajte s tzv. spadom na bočných okrajoch a vrchnom okraji vloženej snímky. Na každej z týchto troch strán môže dôjsť k orezu fotky maximálne 3 mm.

Šablóna s jednou fotkou vloženou do rámčeka

rozmer obrázkov 28 x 55,5 cm

Šablóna s dvoma rovnakými fotografiami v rámčeku

rozmer obrázkov 28 x 27,3 cm

Šablóna s tromi rovnakými fotografiami v rámčeku 

rozmer obrázku 28 x 17,8 cm

EXTRA VEĽKÝ NA ŠÍŘKU, 62,5 X 30 cm, vysoký lesk / mat

Šablóna s jednou fotkou na spad

rozmer obrázku 62,5 x 27 cm
Počítajte s tzv. spadom na bočných okrajoch a vrchnom okraji vloženej snímky. Na každej z týchto troch strán môže dôjsť k orezu fotky maximálne 3 mm.

Šablóna s jednou fotkou vloženou do rámčeka

rozmer obrázkov 60,5 x 25,3 cm

Šablóna s dvoma rovnakými fotografiami v rámčeku

rozmer obrázkov 29,75 x 25,3 cm

Šablóna s dvoma rôznymi fotografiami v rámčeku 

rozmer prvého obrázku (vľavo) 40 x 25,3 cm
rozmer druhého obrázku (vpravo) 19,5 x 25,3 cm

ŠaŠablóna s tromi rôznymi fotografiami v rámčeku

rozměr obrázku 19,5 x 25,3 cm

Šablóna s tromi rôznymi fotografiami v rámčeku

rozmer prvého obrázku (vľavo) 40 x 25,3 cm
rozmer druhého a tretieho obrázku (vpravo) 19,5 x 12,15 cm

Stolové fotokalendáre

VEĽKY TÝŽDENNÝ, 30 x 24 cm, matný

Číselné kalendárium 

rozmer obrázku 30 x 20 cm

Poznámkové kalendárium

rozmer obrázku 23 x 22 cm

VEĽKDY DVOJTÝŽDŇOVÝ, 30 x 24 cm, matný

Číselné kalendárium 

rozmer obrázku 30, 6 x 19,7 cm

Poznámkové kalendárium 

rozmer obrázku 16,7 x 22,6 cm

VELKÝ MĚSAČNÝ, 30 × 24 cm, matný 

rozmer obrázku 23,6 x 22,6 cm

MALÝ TÝŽDENNÝ, 30 x 18 cm, matný

rozmer obrázku 22,5 x 16,4 cm

MALÝ DVOJTÝŽDŇOVÝ, 30 x 18 cm, matný

rozmer obrázku 14,3 x 16,4 cm

MALÝ MĚSAČNÝ, 30 × 18 cm, matný 

rozmer obrázku 23,6 x 16,4 cm
Spätná väzba
0 z 0 bolo toto užitočné

scroll hore ikonu