You are using an unsupported browser. Please update your browser to the latest version on or before July 31, 2020.
close
Domov > Tvorba fotokníh online > Ako zmeniť dizajn fotoknihy vytváranej online?
Ako zmeniť dizajn fotoknihy vytváranej online?
print icon

Pri tvorbe fotoknihy vo webovej aplikácii je možné meniť zvolený dizajn priamo v záhlaví okna tvorby.

Po rozkliknutí ponuky Design môžete vybrať iný dizajn.

Spätná väzba
0 z 0 bolo toto užitočné

scroll hore ikonu