You are using an unsupported browser. Please update your browser to the latest version on or before July 31, 2020.
close
Domov > Tvorba Fotozápisníkov > Kedy použiť funkciu Vylepšenie fotografií?
Kedy použiť funkciu Vylepšenie fotografií?
print icon

Táto funkcia je vhodná pre fotografie, ktoré sú príliš tmavé. Použitím Vylepšovania dochádza k zosvetleniu fotiek a získaniu obrazu z tmavých plôch. Každé použitie tejto funkcie je potrebné dobre zvážiť, možno ju zapnúť/vypnúť u každej jednotlivej fotografie.

Spätná väzba
0 z 0 bolo toto užitočné

scroll hore ikonu