You are using an unsupported browser. Please update your browser to the latest version on or before July 31, 2020.
close
Domov > Príprava fotiek > S akými formátmi dát fotiek možno pracovať?
S akými formátmi dát fotiek možno pracovať?
print icon

Do Bontia Studio pre Windows vkladajte len fotky vo formátoch JPG, BMP, TIFF, GIF, PNG s alfa kanálom.

Do webových online aplikácií vkladajte fotky vo formátoch JPG, GIF a PNG.

V Bontia Studio pre iOS môžete pracovať s fotkami uloženými v aplikácii Fotky. Ak máte fotky v iCloudu, skontrolujte si zapnuté internetové pripojenie.

Vždy vkladajte fotky vo farebnom priestore RGB.

Spätná väzba
0 z 0 bolo toto užitočné

scroll hore ikonu