You are using an unsupported browser. Please update your browser to the latest version on or before July 31, 2020.
close
Domov > Objednávky > Je možné spojiť viac objednávok do jednej?
Je možné spojiť viac objednávok do jednej?
print icon

Nie je.

Ak ste už objednávky vytvorili, ale zatiaľ neuhradili, môžete ich stornovať v Objednávky vo Vašom účte Bontia, a potom vytvoríte jednu spoločnú objednávku všetkých požadovaných produktov. Všetky vytvorené produkty sú uložené v Moje Produkty.

V prípade, že ste k pôvodným objednávkam priradili zľavové kódy, uvoľní sa stornovaním objednávok pre nové využitie.

Spätná väzba
0 z 0 bolo toto užitočné

scroll hore ikonu