You are using an unsupported browser. Please update your browser to the latest version on or before July 31, 2020.
close
Domov > Zľavové kódy > Je možné predĺžiť platnosť zľavového kódu?
Je možné predĺžiť platnosť zľavového kódu?
print icon

Áno. Ak viete, že sa vám nepodarí objednávku realizovať v termíne platnosti vášho zľavového kódu, platnosť si môžete jednorazovo predĺžiť.

Na stránke pre predĺženie platnosti je možné tiež kedykoľvek overiť, do kedy je nutné poukaz najneskôr uplatniť. Aktuálne údaje sa zobrazia po zadaní kódu.

Spätná väzba
1 z 2 bolo toto užitočné

scroll hore ikonu