You are using an unsupported browser. Please update your browser to the latest version on or before July 31, 2020.
close
Domov > Bontia Studio pre Windows > Aké sú klávesové skratky pre uľahčenie práce v Bontia Studiu?
Aké sú klávesové skratky pre uľahčenie práce v Bontia Studiu?
print icon

ZÁKLADNÉ POVELY

Ctrl + N - ponúkne možnosť začatia tvorby novej knižky 

Ctrl + Q - ukončí aplikáciu

OZNAČENIE

Ctrl + A - označí všetky objekty na dvojstrane alebo všetky dvojstrany v knihe

Ctrl + ľavé tlačidlo myši - označí vybrané objekty na dvojstrane alebo vybrané dvojstrany v knihe

Shift + ľavé tlačidlo myši - označí vybrané dvojstrany v knihe

KOPÍROVANIE A VKLADANIE

Ctrl + D - vloží nové fotografie do zásobníka fotografií 

Ctrl + Shift + D - umožní pridať celú zložku s fotografiami do zásobníka fotografií 

Ctrl + C - skopíruje označený objekt (pôvodné kopírovaný objekt zachová) 

Ctrl + X - vyjme označený objekt (pôvodné kopírovaný objekt nezachová) 

Ctrl + V - vloží naposledy skopírovaný alebo vystrihnutý objekt 

MAZANIE

Delete - vymaže fotografiu (rámček pre vloženie novej fotografie zachová) alebo iný označený objekt 

Ctrl + Delete - vymaže fotografiu is rámčekom alebo akýkoľvek označený objekt 

UMIESTNENIE OBJEKTOV

Ctrl +) - posunie vybraný objekt za vedľajší objekt 

Ctrl + Ú - posunie vybraný objekt pred vedľajší objekt 

Ctrl + Shift +) - posunie vybraný objekt do pozadia 

Ctrl + Shift + Ú - posunie vybraný objekt do popredia 

PRACOVNÉ PROSTREDIE

Ctrl + Num + - priblíži pracovné okno 

Ctrl + Num - oddiali pracovné okno 

Ctrl + 0 - pracovné okno vráti do východiskovej veľkosti 

Ctrl + Z - vráti tvorivý proces o krok späť 

Ctrl + Y - posunie tvorivý proces o krok dopredu, ak sme sa predtým vrátili o krok späť 

Ctrl + Ů - zobrazí nastavené okraje stránky 

Ctrl + Shift + Ů - zapne možnosť prichytávať objekty k nastaveným okrajom 

Ctrl + L - zamkne alebo odomkne šablóny (vhodné použiť, ak sa rozhodneme editovať čísla stránok) 

ŠABLÓNY

Ctrl + E - upraví šablónu ľavej strany 

Ctrl + R - upraví šablónu pravej strany 

KONTROLA

F11 - zobrazí kontrolný náhľad knižky. Odporúčame skontrolovať knihu VŽDY pred začatím objednávkového procesu.

 
Spätná väzba
1 z 1 bolo toto užitočné

scroll hore ikonu