Aktuálne dodacie lehoty    Stav mojej objednávky    Predĺženie poukazov    Zľavové akcie

Aké sú klávesové skratky pre uľahčenie práce v Bontia Studiu?

ZÁKLADNÉ POVELY

 • Ctrl + N - ponúkne možnosť začatia tvorby novej knižky 
 • Ctrl + Q - ukončí aplikáciu

OZNAČENIE

 • Ctrl + A - označí všetky objekty na dvojstrane alebo všetky dvojstrany v knihe
 • Ctrl + ľavé tlačidlo myši - označí vybrané objekty na dvojstrane alebo vybrané dvojstrany v knihe
 • Shift + ľavé tlačidlo myši - označí vybrané dvojstrany v knihe

KOPÍROVANIE A VKLADANIE

 • Ctrl + D - vloží nové fotografie do zásobníka fotografií 
 • Ctrl + Shift + D - umožní pridať celú zložku s fotografiami do zásobníka fotografií 
 • Ctrl + C - skopíruje označený objekt (pôvodné kopírovaný objekt zachová) 
 • Ctrl + X - vyjme označený objekt (pôvodné kopírovaný objekt nezachová) 
 • Ctrl + V - vloží naposledy skopírovaný alebo vystrihnutý objekt 

MAZANIE

 • Delete - vymaže fotografiu (rámček pre vloženie novej fotografie zachová) alebo iný označený objekt 
 • Ctrl + Delete - vymaže fotografiu is rámčekom alebo akýkoľvek označený objekt 

UMIESTNENIE OBJEKTOV

 • Ctrl +) - posunie vybraný objekt za vedľajší objekt 
 • Ctrl + Ú - posunie vybraný objekt pred vedľajší objekt 
 • Ctrl + Shift +) - posunie vybraný objekt do pozadia 
 • Ctrl + Shift + Ú - posunie vybraný objekt do popredia 

PRACOVNÉ PROSTREDIE

 • Ctrl + Num + - priblíži pracovné okno 
 • Ctrl + Num - oddiali pracovné okno 
 • Ctrl + 0 - pracovné okno vráti do východiskovej veľkosti 
 • Ctrl + Z - vráti tvorivý proces o krok späť 
 • Ctrl + Y - posunie tvorivý proces o krok dopredu, ak sme sa predtým vrátili o krok späť 
 • Ctrl + Ů - zobrazí nastavené okraje stránky 
 • Ctrl + Shift + Ů - zapne možnosť prichytávať objekty k nastaveným okrajom 
 • Ctrl + L - zamkne alebo odomkne šablóny (vhodné použiť, ak sa rozhodneme editovať čísla stránok) 

ŠABLÓNY

 • Ctrl + E - upraví šablónu ľavej strany 
 • Ctrl + R - upraví šablónu pravej strany 

KONTROLA

 • F11 - zobrazí kontrolný náhľad knižky. Odporúčame skontrolovať knihu VŽDY pred začatím objednávkového procesu.


Ak chcete vedieť niečo iné, napíšte nám
 • 74
 • 24-Led-2017
 • 1014 Views